SAL HA YAVUZ

Saliha Yavuz, 1987 y l nda Denizli'de do du. 2006-2011 y llar aras nda Orta Do u Teknik niversite Mimarl k Fak ltesi'nde mimarl k e itimi ald . Lisans e itiminden sonra Emre Arolat Mimarl k'ta Mimar ve Proje Sorumlusu olarak al t . Sonras nda Denizli'ye d nerek 2013 y l nda TAFF Mimarl k markas n urdu. 2013'ten bu yana TAFF Mimarl k'ta kurucu ortak olarak al malar n s rd rmektedir.


Mail: saliha@taffmimarl k.comALI ILAN PROJELER

Ege Perla - Konsept Proje - Ruhsat ve Uygulama Projesi - zmir (Emre Arolat Mimarl k B nyesinde)
G ral Suadiye Konutlar - Konsept Proje ve Ruhsat Projesi - stanbul (Emre Arolat Mimarl k B nyesinde)
Yal kavak Elements - Konsept Proje - Bodrum (Emre Arolat Mimarl k B nyesinde)
Zorlu Center Karma Kullan m Kompleksi - Uygulama Projesi - stanbul (Emre Arolat Mimarl k B nyesinde)

EZG SAN

Ezgi San, 1987 y l nda Safranbolu'da do du. 2006-2011 y llar aras nda Orta Do u Teknik niversite Mimarl k Fak ltesinde mimarl k e itimi ald . 2010 y l nda nc o lu Mimarl k'ta staj n yapt . Mezun olduktan Sonra 2011-2016 y llar aras nda yine nc o lu Mimarl k'ta Kurumsal Yay nlar Sorumlusu ve Konsept Proje Sorumlusu olarak g rev ald . 2016'dan bu yana TAFF Mimarl k'ta ortak olarak al malar n s rd rmektedir.


Mail: ezgi@taffmimarl k.comALI ILAN PROJELER

Aselsan Y netim Binas Ve Entegrasyon Tesisleri - Konsept Proje - Ankara
Cepa Ofis Binas - Konsept Proje - Ankara ( nc o lu Mimarl k B nyesinde)
Demokrat Parti Hizmet Binas - Konsept Proje - Ankara ( nc o lu Mimarl k B nyesinde)
Fikirtepe Kentsel D n m Karma Kullan m - Konsept Proje - stanbul ( nc o lu Mimarl k B nyesinde)
Nurol Park G ne li - Konsept Proje - stanbul ( nc o lu Mimarl k B nyesinde)
Roketsan ehir Ofisleri - Avan Proje - Ankara ( nc o lu Mimarl k B nyesinde)
Sinpa Gop - Konsept Proje - Ankara ( nc o lu Mimarl k B nyesinde)
Tps AVM - Konsept Proje - Moskova ( nc o lu Mimarl k B nyesinde)
Vizir Residences - Konsept Proje - Dubai ( nc o lu Mimarl k B nyesinde)
ALPEREN G LG N L

Mail: alperen@taffmimarl k.com

HAL L NOY N

Mail: halil@taffmimarl k.com